Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

Inwentaryzacja środków trwałych w biurach, hotelu, salach i kaplicach.