Współpraca z Polską Akademią Nauk

Z dumą informujemy, iż Polska Akademia Nauk wybrała JKF Sp. z o. o. jako wiodącego partnera z zakresu audytu i zarządzania majątkiem. Prace zostaną wykonane zgodnie z autorskimi procedurami opartymi na standardach rachunkowości i przepisach prawa oraz na najlepszych stosowanych rozwiązaniach.

Polska Akademia Nauk to renomowana instytucja, w skład której wchodzi 5 wydziałów mieszczących się w Warszawie oraz oddziały w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. W ramach wydziałów PAN funkcjonują 74 instytuty naukowe takie jak np Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie czy Instytut Genetyki Człowieka. Z 12 archiwów i bibliotek PAN, takich jak np. PAN Biblioteka Kórnicka w Kórniku pod Poznaniem mogą korzystać naukowcy, studenci i inni zainteresowani czytelnicy. PAN prowadzi także 12 domów pracy twórczej i ośrodków konferencyjnych oraz 7 stacji naukowych za granicą: w Berlinie, Kijowie, Moskwie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu.

Cieszymy się, że Polska Akademia Nauk zdecydowała się powierzyć nam prace związane z inwentaryzacją i zarządzaniem majątkiem. Tak rozległy zakres działań zrealizujemy szybko i sprawnie dzięki wdrożonym systemom gromadzenia i przetwarzania danych.