Warta wybiera JKF

Inwetaryzacja_warta.fill_77x77_transparent.5ce3358b7b
Jedno z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych jakim jest WARTA, ze względu na jakość i kompleksowość prac inwentaryzacyjnych i księgowych, wybrało JKF do realizacji projektu określenia stanu i wartości majątku w całej Polsce.