Urząd Pracy m.st. Warszawy

2010 – Inwentaryzacja zerowa, utworzenie pełnej bazy środków trwałych na podstawie spisu wszystkich środków trwałych, rozliczenie bazy, rozliczenie księgowe, wdrażanie systemu ewidencyjnego.