Unilever

„Spis z natury był bardzo dobrze przygotowany organizacyjnie i merytorycznie, przebiegał zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie, sprawnie i szybko, bez zakłóceń w bieżącej działalności, z dużym zaangażowaniem po stronie wykonawców z JKF.”

Justyna Gasińska

W roku 2005, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 – stała współpraca w zakresie inwentaryzacji i wyceny majątku. Inwentaryzacje majątku (w tym linie technologiczne bez zatrzymywania produkcji) w zakładach produkcyjnych w Polsce i Belgii, wycena księgowa inwestycji, audyt zasobów w firmach zewnętrznych.

List referencyjny:

032_Unilever_2012