Szkolenie „Inwentaryzacja w praktyce” w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców

Pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym ich do przeprowadzenia inwentaryzacji. Warsztaty, który prowadziła dla nich Elżbieta Fedorowicz, Prezes Zarządu JKF For Value Sp. z o.o. pozwoliły im na sprawne i prawidłowe przeprowadzenie spisu z natury oraz rozliczenie księgowe.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wiedzą:

  • kto i dlaczego powinien uczestniczyć w inwentaryzacji
  • jak przygotować się do spisu z natury
  • kto za co odpowiada w procesie spisu z natury
  • jakie dokumenty są potrzebne przed, w trakcie oraz po zakończeniu spisu
  • jak uniknąć błędów podczas spisu z natury

Warsztaty prowadzone były na bazie praktycznych doświadczeń i ćwiczeń. Zajęcia uzyskały wysoką ocenę uczestników, co potwierdza list z rekomendacjami:

033_UrządCudzoziemców_2014_

Więcej o warsztatach i szkoleniach JKF