Stołeczna Estrada

Inwentaryzacja magazynu technicznego z oznakowaniem, klasyfikacją i wdrożeniem procedur – w realizacji