Sener – inwentaryzacja po przeprowadzce do nowego biura

Zmiana lokalizacji zawsze pociąga za sobą konieczność zaktualizowania ewidencji, przeprowadzenia inwentaryzacji majątku trwałego, wyjaśnienia niedoborów i nadwyżek, wprowadzenia zmian w księgach rachunkowych. Ten projekt przeprowadziliśmy z sukcesem i zadowoleniem obu stron.