Red Bull – kontynuacja projektu z 2009 roku

Red Bull prowadzi dokumentację wszystkich zainstalowanych środków trwałych na terenie Polski. JKF przygotowało zaktualizowane umowy i protokoły wydania sprzętu we współpracy z drukarnią i zakończyło projekt w oczekiwanym terminie.