Raiffeisen BANK

„Profesjonalna współpraca oraz prawidłowe wykonanie usługi potwierdziły, ze wybór partnera biznesowego do tego projektu był słuszny i w pełni spełnił nasze oczekiwania.”

Patrycja Żenik-Rychlik

2011 r. Inwentaryzacja wszystkich placówek, biur i centrali, spis i rozliczenie księgowe ~ 70 tys. środków.

List referencyjny:

027_RAIFFEISENBANK_2011