Radisson Blu w Gdańsku

2009 – inwentaryzacja zerowa, utworzenie bazy środków trwałych na podstawie faktur, spis wszystkich środków trwałych, wyposażenia hotelowego i gastronomicznego oraz konferencyjnego w ruchu ciągłym, rozliczenie bazy, rozliczenie księgowe inwestycji, wgranie do programu ewidencyjnego hotelu (CDN).