Publiczni.pl

Przeprowadzanie szkoleń dedykowanych i otwartych dla instytucji publicznych w zakresie zarządzania majątkiem, inwentaryzacji i rozliczania spisów, nowoczesnych metod zarządzania majątkiem.