Polska Akademia Nauk

Weryfikacja stanu ponad 3000 nieruchomości z grup 0-2, spis z natury, rozliczenie administracyjne i księgowe w stosunku do zapisów historycznych, analiza i opracowanie nowych procedur zarządzania majątkiem.