Polkomtel – kolejny raz na jednej ścieżce do sukcesu

Z Polkomtelem współpracujemy w różnych projektach od 2002r.

W tym roku wykonaliśmy inwentaryzację majątku trwałego we wskazanych lokalizacjach.
Nieduży projekt obejmujący tylko 1000 środków trwałych (głównie obszar IT) w trzech lokalizacjach dla operatora sieci plus tj. firmy Polkomtel Sp. z o.o.

Projekt, w którego skład wchodziło specyficzne rozliczenie został terminowo zrealizowany.