Polbank

2009 r., 2011, 2012 Inwentaryzacja wszystkich placówek (~500), biur i centrali, spis i rozliczenie ~ 70 tys. środków. Inwentaryzacja dokumentacji źródłowej (ok. 30 tys. dokumentów) z przeniesieniem danych do systemy księgowego i skanowaniem.Całościowa wycena majątku rzeczowego przed połączeniem banków.

POLBANK EFG S.A.

/wcześniej EFG EuroWP Ergasias S.A. Oddział w Polsce (POBANK) oraz EFG POLDystrybucja Spółka z o.o./