PKP

W 2013 roku JKF przeprowadziła inwentaryzację 950 dworców kolejowych w całej Polsce. Projekt został wykonany w przeciągu dwóch tygodni.