Philip Morris Polska – Inwentaryzacja zapasów w magazynach wysokiego składowania

Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do inwentaryzacji materiałów w magazynach wysokiego składowania. Zakończyliśmy sukcesem spis i rozliczenie do bazy ewidencyjnej Klienta i operatora logistycznego magazynu. Dziękujemy za projekt, było bardzo sprawnie i terminowo.