PGE Systemy S.A.

2012 – Inwentaryzacja pełna: spis środków trwałych i rozliczenie całej bazy ewidencji majątku wraz ze znakowaniem.