Okręg Warszawski Związku Artystów Plastyków

Inwentaryzacja metodą spisu  z natury artykułów w sklepach należących do Związku Artystów Plastyków.