Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Główny Urząd Statystyczny przygotował nową Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT). Klasyfikacja zostanie dostosowana m.in. do zmian wprowadzanych do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz modyfikacji przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

Nowe rozporządzenie określające KŚT wejdzie w życie z początkiem 2017 r.