Muzeum Azji i Pacyfiku – doradztwo i wsparcie ekspertów JKF

Muzeum Azji i Pacyfiku dbając o majątek trwały zaprosiło JKF do rozliczenia wyników inwentaryzacji na koniec 2015r.

Historycznie – na początku 2015r. cały projekt obejmował wykonanie inwentaryzacji zerowej (spis z natury i oklejenie etykietami z kodem kreskowym wraz z rozliczeniem i przygotowaniem elektronicznej bazy do wgrania do nowego programu zarządzania majątkiem ORCOM).

Po całkowitym rozliczeniu do ewidencji ręcznej (zaczynającej się na początku XX wieku) i uporządkowaniu zapisów na kontach księgowych ,przeprowadzeniu procesu likwidacji i oceny przydatności składników majątkowych do dalszego użytkowania oraz wdrożeniu procedur zarządzania majątkiem Muzeum, przystąpiono do wdrożenia oprogramowania ORCOM.
Program ten ma tę zaletę, że przy pomocy urządzeń do automatycznej identyfikacji (czytniki kodów kreskowych) pozwala na szybkie i sprawne przeprowadzanie we własnym zakresie spisu z natury.
Specjaliści z JKF dokonali rozliczenia wyników inwentaryzacji co znacznie zmniejszyło koszty przeprowadzenia całego procesu.