Ministerstwo Sportu i Turystyki – audyt inwestycji – Stadion Narodowy w Warszawie

Projekt ekspercki dot. oceny nieruchomości wybranych elementów inwestycji zakończonych mający na celu uaktualnienie ewidencji nieruchomości na Stadionie Narodowym z uwzględnieniem i pozostawieniem istniejącego stopnia agregacji obiektów inwentarzowych (nieruchomości) wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i odpowiednim zakwalifikowaniem obiektów budowlanych.