Medicover Sp. z o.o.

„Spis z natury został przeprowadzony w oddziałach Medicover na terenie całej Polski w sposób profesjonalny i nie budzący zastrzeżeń. Firma terminowo wywiązała się z umowy, prace zostały wykonane w sposób nie kolidujący z codziennym funkcjonowaniem zarówno biura Medicover, jak i Centrów Medycznych, w których spis z natury był przeprowadzany.”

Andrzej Fronckiewicz

med

Od 2005 stała współpraca w zakresie systemów automatycznej identyfikacji, inwentaryzacje wszystkich placówek medycznych na terenie całej Polski, szpitala, biur regionów i centrali, ~ 40 tys. środków.