Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

2008 r. i 2011 r. Inwentaryzacje wszystkich biur, regionów i centrali.