Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Inwentaryzacja zerowa, utworzenie bazy środków trwałych na podstawie zapisów księgowych, dokumentacji źródłowej i spisu z natury, rozliczenie bazy, rozliczenie księgowe, wprowadzanie zapisów do istniejących ewidencji.