Johnson & Johnson Poland

Johnson & Johnson Poland zaprosił nas ponownie do współpracy przy inwentaryzacji majątku. Bardzo dobra współpraca J’n’J i JKF znacznie obniża koszty jakie musiałoby ponieść przedsiębiorstwo gdyby nie stosowało naszych autorskich rozwiązań. W listopadzie rozpoczynamy spis w lokalizacjach w Warszawie i kończymy rozliczeniem do ewidencji.