JKF angażuje się w prace naukowo badawcze

Przedstawiciele JKF oraz  Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju nowych technologii. Zakłada ono wzajemną wymianę informacji naukowej i technicznej oraz prace badawcze dotyczące optymalnej organizacji procesów rejestracji zdarzeń dla zarządzania majątkiem. Mamy nadzieję, że współpraca zaowocuje nowoczesnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technologicznymi, które pozwolą naszym obecnym i przyszłym Klientom na jeszcze lepsze wykorzystanie ich zasobów.