JANSSEN-CILAG Polska Spółka z o.o.

„Prace inwentaryzacyjne wykonane przez firmę JKF Spółka z o.o. umożliwiły nam dokonanie wiarygodnej weryfikacji ewidencji księgowej, co w konsekwencji gwarantuje właściwe gospodarowanie majątkiem firmy. Uważamy firmę JKF Sp. z o.o. za solidnego i godnego polecenia partnera biznesowego.Uważamy firmę JKF, jako zaangażowanego wykonawcę usług inwentaryzacyjnych i merytorycznego doradcę.”

Maria Próchnicewicz

2009 – Inwentaryzacja majątku we wszystkich lokalizacjach w Warszawie.