I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

2010  – inwentaryzacja zerowa, utworzenie bazy środków trwałych na podstawie zapisów księgowych, dokumentacji źródłowej i spisu z natury, rozliczenie bazy, rozliczenie księgowe, wdrożenie systemu do zarządzania OrCom.