Hotel Rialto

Inwentaryzacje hotelu i biur w ruchu ciągłym wraz ze znakowaniem i rozliczeniem księgowym, w tym rozliczeniem całościowym inwestycji.

 

„Prace wykonane zostały zgodnie z oczekiwaną przez nas jakością, w terminie trzech dni, przez zespoły dobrze wykwalifikowanych osób, nie zakłócając bieżącej obsługi klientów. Ponadto dokonano wyceny spisanych środków trwałych poprzez porównanie z ewidencją i przygotowano dane niezbędne do księgowego zakończenia wyceny inwestycji.”

Maciej Wolski