Hotel Hilton

2011 – Inwentaryzacja zerowa, utworzenie bazy środków trwałych na podstawie faktur, spis wszystkich środków trwałych, wyposażenia hotelowego, gastronomicznego, konferencyjnego w ruchu ciągłym wraz z oznakowaniem przedmiotów, rozliczeniem bazy, rozliczeniem księgowym oraz wgraniem danych do programu ewidencyjnego hotelu.