Grupa Żywiec

Inwentaryzacja wszystkich oddziałów, centrów dystrybucyjnych, biur i central, spis i rozliczenie sprzętu teleinformatycznego, audyt procedur zarządzania majątkiem, obiegu informacji i procedur zakupu i instalacji sprzętu.