Easycall

„W omawianym okresie współpracy firma JKF przeprowadziła reorganizację pionu finansowo – księgowego i uzyskała pozytywną ocenę przygotowania ksiąg handlowych do audytu wg standardów polskich i międzynarodowych”

Marek Prandecki

List referencyjny

Inwentaryzacja pagerów u dystrybutorów, reorganizacja pionu finansowo-księgowego.