DOZ SA – sieć aptek – inwentaryzacja ciągła środków trwałych

W nowym roku rozpoczęliśmy kolejny projekt inwentaryzacji ponad 140 aptek. DOZ SA przeprowadza inwentaryzacje metodą ciągłą, zaplanowaną i opartą o własne procedury. Zapewnia to stały nadzór nad majątkiem a JKF zaangażowana jest w ciekawy projekt logistyczny.