Deutsche Bank Polska PBC

2010 – Inwentaryzacja wszystkich placówek, biur i central, spis i rozliczenie sprzętu teleinformatycznego, audyt procedur zarządzania majątkiem, obiegu informacji i procedur zakupu i instalacji sprzętu; zrealizowano z Web Inn S.A. jako generalnym wykonawcą.