DB SCHENKER

DB SCHENKER
2008r. i 2010 – inwentaryzacje centrali i wszystkich oddziałów w Polsce.