CITI

„Inwentaryzacją objęto około 14000 pozycji spisowych. W celu dokonania spisu J.K.F Sp. z o.o. zastosowała i wdrożyła nowoczesny system oznaczania przedmiotów trwałymi etykietami samoprzylepnymi. Procedura oznakowania środków trwałych etykietami z kodem kreskowym kontynuowana będzie przez J.K.F Sp. z o.o. w latach następnych.”

Gerard Mikina

Inwentaryzacja wszystkich placówek, biur i central, spis, rozliczenie i wycena przed połączeniem banków oraz znakowanie.