BRE Bank

„Rekomendujemy firmę JKF jako zaangażowanego wykonawcę usług inwentaryzacyjnych i godnego polecenia partnera biznesowego.”

Grzegorz Kowalik

2010 – Inwentaryzacja wszystkich placówek, biur i central, spis i rozliczenie księgowe oraz powtórne znakowanie ~65 tys. środków