Bank Zachodni WBK Grupa Santander – kompleksowa inwentaryzacja środków trwałych

Przeprowadzenie inwentaryzacji w około 900 jednostkach na terenie kraju to duże wyzwanie logistyczne i merytoryczne. Kredyt Bank, który inwentaryzowaliśmy trzy lata temu obecnie wchodzi w skład BZ WBK. Przygotowujemy projekt do realizacji we wrześniu i potrwa wraz z rozliczeniem do grudnia 2015.