AZS Poznań

„Końcowe wyniki inwentaryzacji pokazały nam rzeczywisty stan majątku Organizacji, a wprowadzone procedury gwarantują w przyszłości większą kontrolę nad posiadanym majątkiem. Polecamy usługi i doradztwo firmy JKF ponieważ, w realizowanym dla nas projekcie współpraca przebiegała wzorowo a firma JKF odznaczyła się terminowością i sumiennością wykonania, z równoczesnym minimalnym zaangażowaniem naszych pracowników.”

Roman Haber

List referencyjny

2009. Inwentaryzacja w Akademickim Ośrodku Sportowym AZS i podległych ośrodkach sportowych w Poznaniu.