ADP Polska – zmiana siedziby nowy projekt dla JKF

ADP zaprosiło nas po raz kolejny do przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z oklejeniem nowych środków zakupionych do nowej siedziby w Warszawie i rozliczenia zmian w ewidencji i księgach. Projekt zakończony pozytywnie i satysfakcjonująco dla obu stron. Dziękujemy.