ADP Polska Spółka z o.o.

W latach 2005, 2009 – inwentaryzacja środków trwałych wraz z rozliczeniem bazy.
Od 2010 roku stała współpraca przy wykonywaniu corocznych inwentaryzacji.